Rychlý kontakt

tel: +420 267 132 491
fax: +420 267 132 474
e-mail: info@lapac-komaru.cz

Lapač komárů

Jak funguje lapač komárů

Tyto lapače komárů fungují v USA již více než dvacet let a od roku 1996 jsou úspěšně dováženy do EU. Lapače ACTI POWER TRAP jsou postupně inovovány a modernizovány dle nejnovějších poznatků a výzkumů. Lapač vylučuje oxid uhličitý, teplo a vlhkost v kombinaci se složkou ACTIVIX. Tato kombinace komáry neodolatelně přitahuje.

Pouze tento lapač lapač detail

  • napodobuje stimulaci, kterou mají komáři spojenou s lidským dechem, pachem a tělesnou teplotou.
  • přitahuje samičky komárů neodolatelnou silou do pasti.
  • přeměňuje propan na teplo, vlhko a oxid uhličitý a právě tyto faktory komáry na lidech nejvíce přitahují.
  • vytváří podtlak, který vtahuje hmyz do snadno vyjímatelné nádoby, ve které rychle dochází k jejich dehydrataci a úhynu.
  • nabízí čtyři různé režimy, které je možné automaticky nastavit s použitím vyspělé elektroniky.

Činnost tohoto lapače je založena na využití platinového katalyzátoru, který přeměňuje vzduch a propan na teplo, vlhko a oxid uhličití velmi efektivním, spolehlivým a úsporným způsobem. Adaptér katalyzátoru je naprosto bezpečný, nehoří plamenem a není nutná jeho výměna.

S tímto lapačem nepotřebujete lampy na ultrafialové záření ani elektrické mřížky.
Jeho velká výhoda spočívá v tom, že usmrtí pouze komáří samičky, ale žádný užitečný hmyz.

Umístění lapače

Je důležité vybrat vhodné místo, protože umístění lapače má zásadní vliv na jeho účinnost.

Lapač vylučuje proud oxidu uhličitého obohaceného o ACTIVIX podobající se složením látkám, které vyhledávají komáři, když hledají hostitele. Hmyz letí proti směru proudění. Směr proudu CO2 závisí na směru větru, takže zařízení je nutné umístit tak, aby tyto lákavé látky byly unášeny správným směrem. ( po větru )

Samičky komárů, které vyhledávají hostitele, se zároveň živí také nektarem z květů a ovocnou šťávou. Obvykle se zdržují ve stínu, v blízkosti květin, stromů, keřů a jiných porostů nebo v blízkosti ploch se stojatou vodou.

Nejvhodnější je vzdálenost 6 - 12 metrů od místa, kde se zdržují lidé, v blízkosti keřů nebo stromů (ale ne přímo mezi nimi) nebo v blízkosti vodních ploch (s výjimkou bazénů).

Zvolte takové umístění, aby oxid uhličitý proudil směrem k místu s nejvyšší koncentrací komárů. Tím bude zaručeno, že se komáři dostanou do tohoto lákavého proudu a poletí k lapači dříve než zaregistrují přítomnost lidí.

Past je nejefektivnější, pokud je její horní část umístěna ve výšce 90 - 150 cm nad zemí

lapac umisteni

Certifikáty

Certifikáty naleznete na stránce Certifikáty